Research

De Cel EPRD is op wetenschappelijk vlak ook actief. Verscheidene onderzoeksprojecten worden er uitgevoerd. Er wordt nauw samengewerkt met universitaire partners. De onderzoeksdomeinen zijn de domeinen die Defensie ook nauw aan het hart liggen : overbelastingsletsels van het onderste lidmaat, nekklachten, lage rugpijn...

Voor sommige projecten zoeken we ook medewerking van patiënten en in de toekomst ook aangenomen kinesitherapeuten die bepaalde gegevens kunnen verzamelen tijdens het behandelen van militaire patiënten. Op deze website zal in de toekomst ook de nodige info verkrijgbaar zijn.

Hieronder vindt U een overzicht van de  internationale publicaties met peerreviewing van de leden van de cel EPRD.
La cellule EPRD est également active au niveau scientifique. Plusieurs projets scientifiques y sont réalisés. On travaille en étroite collaboration avec les partenaires universitaires. Les domaines de recherche sont ceux qui intéresse particulièrement la Défense : lésions de surmenage du membre inférieur, cervicalgies, lombalgies...
 
Nous recherchons pour certains projets la collaboration de patients en à l'avenir nous solliciterons la collaboration des kinésithérapeutes agréés qui traitent les patients militaires. Sur ce site nous donnerons à l'avenir toute informations complémentaire.
 
Ci-dessous vous trouverez une liste de publications internationales (peer-reviewed) à laquelle les membres de la cellule EPRD ont contribué.
Subpages (1): Marchetti Seat