training diary

Hieronder vindt U een voorbeeld van een trainingsdagboek van een patiënt die door de RI wordt opgevolgd. De RI stelt een oefenprogramma op en op geregelde tijdsstippen wordt de evolutie geëvalueerd.
Ci-dessous vous trouvez un exemple d'un carnet d'entraînement d'un patient qui est suivi par un RI. Le RI établit le programme d'entraînement et effectue des évaluations périodiques.
Subpages (1): Follow-up