EnqueteN


Enquete : Musculoskeletal Assessment Unit

In het Center for Musculoskeletal Medicine & Rehabilitation van het Militair Ziekenhuis Koningin Astrid (Brussel) is er een sectie (C EPRD) die zich onder meer bezighoudt met de functionele evaluatie van patiënten. De testen zijn hoofdzakelijk gericht op 1/ klinisch-functioneel onderzoek, 2/ technische metingen (EMG, plantaire drukken, isokinetische krachttesten, reactietesten, proprioceptieve testen...), 3/ gevalideerde vragenlijsten. Deze evaluaties worden zowel voor wervelzuilaandoeningen als ledematen uitgevoerd. Militairen en burgerpersoneel werkende voor Defensie kunnen gratis deze verschillende testen uitvoeren indien er een indicatie voor is en contra-indicaties uitgesloten zijn.

De resultaten van zo'n evaluatie worden in een verslag samengevat. U heeft hieronder een aantal voorbeelden (met een woordje uitleg) van evaluaties die werden uitgevoerd voor 2 verschillende patiënten die zich allebei hebben gepresenteerd met Lage Rugpijn. U merkt dat zij totaal andere kenmerken vertonen bij de evaluatie en dat de revalidatie hier dan ook anders is verlopen dankzij de evaluatie. De patiënten werden ook hertest na het revalidatieproces.


Wij denken eraan om ook jullie toegang te verstrekken tot deze rapporten. Hiervoor hebben we een korte, anonieme enquete. Dank u voor uw medewerking.

Subpages (2): report x report y
Comments