Center for Musculoskeletal Medicine & Rehabilitation (CMMR)


In het CMMR  worden de militairen en rechthebbenden van Defensie behandeld die een pathologie vertonen van het bewegingsstelsel. Zorgverstrekkers van verschillende disciplines werken hier samen : orthopedische chirurgen, sportartsen, revalidatieartsen, reumatologe, kinesitherapeuten, ergotherapeut, ... 

Een speciale unit is de cel EPRD waar een afzonderlijke pagina aan is gewijd. Zij doen niet alleen aan wetenschappelijk onderzoek, maar houden zich voornamelijk bezig met het functioneel evalueren van patiënten teneinde de behandeling zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te maken. 

Een aantal specifieke zorgtrajecten worden in het CMMR uitgewerkt en zullen weldra ook hier verschijnen.


 
Volg ons op FACEBOOK en blijf op de hoogte 
Les militaires et les ayant-droits de la Défense sont traités dans le CMMR pour les pathologies de l'appareil locomoteur. Les prestataires de soins de différentes disciplines travaillent ensembles: chirugiens orthopédistes, médecins du sport, médicins rééducateurs, rhumatologue, kinésithérapeutes, ergothérapeute,...

La cellule EPRD est assez particulière et une page séparée lui est dédiée. Le personnel ne s'occupe pas seulement de recherche scientifique, mais est principalement impliqué dans les évaluations fonctionnelles de patients afin que le traitement proposé soit le plus efficace et efficient possible.

Un certain nombre de trajets de soins sont en élaboration et seront bientôt publiés sur ce site. Suivez-nous sur FACEBOOK et restez au courant