MeNuFit CMR/MRC‎ > ‎

Gespecialiseerde Militaire Geneeskunde - Médecine Militaire Spécialisée1. De specifieke militaire eerstelijnsgeneeskunde richt zich op gezondheids- en welzijnsdomeinen die voor Defensie van groot belang zijn en die de operationaliteit van de militair beïnvloeden : aandoeningen van het locomotorisch apparaat, sportgeneeskunde, MeNuFit, vaccinologie, geestelijke gezondheidszorg, reizigers-, tropische en infectieuse pathologie, venerologie, barotrauma, luchtvaartgeneeskunde, brandwonden, hyperbare geneeskunde, …


2. De militaire artsen in de CMR en de Medische antennes zullen bovendien de
continuïteit garanderen met de 2delijns militaire geneeskunde van het Militair
Hospitaal Koningin Astrid.


3. In al deze domeinen zullen zij opvolging garanderen en een intermediair zijn tussen de arbeidsgeneeskunde en de behandelend arts.


4. Tenslotte is de militaire arts de medische raadgever (MEDAD) van de militaire
autoriteit.


1. La médecine militaire de première ligne sera dirigée vers la santé et le bien être qui sont pour la Défense de grande importance et qui influence l’opérationnalité du militaire. Affection de l’appareil locomoteur, médecine du sport, MeNuFit, vaccinologie, Centre de Santé Mentale, médecine tropicale et infectieuse du voyageur, barotraumatisme, médecine aéronautique, grands brulés, médecine hyperbare…


2. Les médecins militaires des CMR et Antennes Médicales devront garantir la
continuité des soins entre la première ligne et la deuxième ligne de soins à
l’HMRA.


3. Dans tous les domaines, ils devront garantir le suivi et être l’intermédiaire entre le médecin du travail et le médecin soignant.


4. Finalement le médecin militaire est le conseiller médical (MEDAD) de l’autorité
militaire.